ຮຸນແຮງໄປອີກຄັ້ງ ຈີນ-ໄຕ້ຫວັນ

ຮຸນແຮງໄປອີກຄັ້ງ ຈີນ-ໄຕ້ຫວັນ.

ໂດນຂອງຈີນສອບເນນແລ່ນຜ່ານຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ຂອງໄຕ້ຫວັນ, ທະຫານຂອງໄຕ້ຫວັນໄດ້ຍິງໂດນຂອງຈີນ ເພື່ອເຕືອນ.

ວາງ 4 ມາດຕະການ ຖ້າຈີນບໍ່ເລີກຈະຍິງຖີ້ມເລີຍ.

ມີຄລີບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *