ຂ່າວດີ.! ນໍ້າມັນລົງອີກແລ້ວ

ຂ່າວດີ.! ນໍ້າມັນລົງອີກແລ້ວ.

-ແອັດຊັງພິເສດ -490 ກີບ/ລີບ.

-ແອັດຊັງທໍາມະດາ -230 ກີບ/ລິດ.

-ກາຊວນ -360ກີບ/ລິດ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *